Hoe start je een interact club


Interact: De Interact-commissie van ons district is in de afgelopen periode druk gewerkt met een geweldig plan. Deze commissie heeft aan de hand van de kamerbrief van het ‘Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport’ (14 mei 2020) over de Maatschappelijke Dienst Tijd (MDT) voor jongeren van 14 tot 18 jaar een subsidie-aanvraag voorbereid bij ZonMW. Deze aanvraag dient uiterlijk 15 juni 2020 te worden ingediend. Vervolgens wordt deze aanvraag getoetst en in november 2020 ontvangen we antwoord. In januari 2021 moeten middelbare scholen aan de slag.