Wat-is-Rotaract

Een Rotaracter is ambitieus, enthousiast, sociaal betrokken, heeft een brede interesse en een internationale blik.

Rotaract is in 1967 opgezet als een initiatief van Rotary en staat voor “Rotary in Action”, en is bedoeld voor jonge professionals tussen de 18 en 35 jaar. Gezamenlijk organiseren we projecten/acties en steunen daarmee goede doelen. 

Daarnaast spelen persoonlijke ontwikkeling, netwerken en simpelweg plezier hebben met elkaar een grote rol binnen onze organisatie.

Rotaract is een vereniging die streeft naar het leveren van een zinvolle bijdrage aan de maatschappij. Enerzijds betekent dit dat goede doelen in binnen- en buitenland worden ondersteund. Vaak zijn deze doelen groepen mensen die het minder getroffen hebben en die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Anderzijds zijn de leden van Rotaract ook een goed doel op zichzelf; door het organiseren en volgen van trainingen, workshops en projecten doen Rotaracters ervaring op en zijn er veel leermomenten.

Daarnaast is Rotaract een sociale club, met borrels, uitstapjes, excursies, bedrijfsbezoeken en culturele evenementen. Kernwoorden zijn dan ook netwerken, leiderschapsontwikkeling, teamwork, gezelligheid en enthousiasme! Rotaract is een wereldwijde organisatie met ruim 176.000 leden, verdeeld over 156 landen. De 43 clubs in Nederland zijn zowel in de grote steden als in kleine dorpen te vinden. Rotaract Nederland heeft op dit moment ongeveer 450 leden.